Testues gjithëpërfshirës i performancës

Gjithëpërfshirës Testuesi i performancës drejtohet nga sistemi i transmisionit për të drejtuar pllakën matëse për të ushtruar presion mbi tortën e baltës me një shpejtësi fikse. Sistemi i marrjes kryen zbulimin dhe mbledhjen e të dhënave mbi presionin e ofruar nga sistemi i transmetimit. Pasi të përpunohet sistemi i kontrollit, merren rezultatet e matjes.

View as