Ngjitje diferenciale

Diferenciali Ngjitja është një lloj instrumenti testimi simulues me shumë funksione. Mund të përdoret për të matur shkallën e filtrimit të lëngjeve të shpimit dhe karakterin ngjitës të tortës së baltës në kushtet e temperaturës normale dhe presionit të mesëm (0.7MPa), si dhe në kushtet e temperaturës normale dhe presionit të lartë (3.5MPa). Operacionet janë të lehtësuara. Karakterizohet gjithashtu nga saktësia e lartë, gabimet e pakta të përsëritura dhe rezultatet e sakta të testit.

View as