Stabiliteti Elektrik

Testeri elektrik i stabilitetit është një instrument portativ për matjen e qëndrueshmërisë elektrike (ES) të lëngut shpues me bazë nafte. Stabiliteti elektrik i lëngut të shpimit lidhet me qëndrueshmërinë dhe lagështimin e tij emulsioni. Testuesi përputhet me procedurën e provës së stabilitetit elektrik të përshkruar në Praktikën e rekomanduar të API rp13b-2 për testimin në terren të lëngut shpimi me bazë vaji. Është i saktë, i thjeshtë dhe i lëvizshëm. Ndikimi i përbërjes kimike dhe historisë së prerjes së lëngut shpues në vlerën absolute të ES është shumë kompleks. Prandaj, nuk këshillohet të shpjegohet gjendja e lagësht e lëngut shpues sipas matjes së vetme të ES.

View as