Testimi në terren

Testimi në terren është shumëfunksional dhe analizuesi gjithëpërfshirës i çiftëzimit mund të aplikohet për shpimin e fushës dhe eksplorimit në terren. Kutia përfshin modelin ZNG-A kuti retorte, Presën e filtrit me presion të ulët të modelit ZNS-2, balancën e baltës së modelit YM, paketën e përmbajtjes së rërës Modeli ZNH-1, viskometrin e gypit Marsh Model MLN-4 dhe pajisje të tjera. Aparatet e mësipërme vendosen në kuti inox. Është i përshtatshëm dhe i besueshëm për t'u përdorur, është fleksibël dhe i sigurt në lëvizje.

View as