Filtrimi - API (LPLT)

Filtrimi - API (LPLT) është mjeti më efektiv për përcaktimin e vetive të filtrimit të lëngjeve të shpimit dhe llumrave të çimentos. Matja e sjelljes së filtrimit dhe karakteristikave të ndërtimit të mureve të një balte është thelbësore për kontrollin dhe trajtimin e lëngut të shpimit. Karakteristikat e filtratit, si përmbajtja e vajit, ujit ose emulsionit janë gjithashtu të rëndësishme. Llojet dhe sasitë e lëndëve të ngurta në lëng dhe ndërveprimet e tyre fizike dhe kimike ndikojnë në këto karakteristika. Temperatura dhe presioni ndikojnë në ndërveprimet fizike dhe kimike.

View as