Filtrim (Dynamic HPHT)

Kady lloje të filtrimit (Dynamic HPHT)gjatë operacioneve të shpimit dhe përfundimit.Njëra është filtrimi statik pas ndalimit të qarkullimit të lëngjeve të shpimit.Trashësia e tortës së baltës rritet gradualisht dhe shkalla e filtrimit zvogëlohet me kalimin e kohës.Një tjetër është filtrimi dinamik kur torta e baltës së formuar gërryhet nga lëngjet e shpimit që qarkullojnë.Nuk ka një lidhje proporcionale midis filtrimit statik dhe filtrimit dinamik të lëngjeve të shpimit diferencial, prandaj, matja e humbjes dinamike të filtrit është veçanërisht e rëndësishme.Modeli HDF-1 HTHP Dynamic Filter Press ka kapërcyer mungesat e presave të ndryshme tradicionale statike të filtrave dhe ka mundësuar që rezultatet e matura të jenë afër kushteve të pusit.Mund të përdoret për të matur cilësinë e filtrimit të lëngjeve të shpimit dhe llumit të çimentos në mënyrë të saktë dhe të sigurt në kushte statike dhe dinamike.Përdorimi i instrumentit mund të sigurojë të dhëna të besueshme për realizimin e shpimeve shkencore, të shpejta, me cilësi të lartë dhe të sigurt.

View as