Instrumenti i shpimit gjeologjik

Haitongda kryesore Produktet janë mjete shpimi gjeologjike me cilësi të lartë, testim çimentoje në puset e naftës dhe të eksportuara në të gjithë botën, ju mirëpresim me porosi me shumicë dhe çmime preferenciale. Instrumenti i shpimit gjeologjik është një metodë e rëndësishme për të marrë të dhëna të sakta gjeologjike nën sipërfaqe, dhe shpimi përmes mostrave origjinale të tokës dhe shpimi aktual gjeologjik inxhinierik i referohet përdorimit të pajisjeve ose mjeteve mekanike, në shpimin e shtresës së shkëmbit (dheut) dhe marrjen e jashtë thelbit të shkëmbit (dheut) (kampionit) për të kuptuar situatën gjeologjike do të thotë. Instrumenti i shpimit gjeologjik është një metodë eksplorimi e rilevimit gjeologjik inxhinierik. Qëllimi është të kuptohen problemet e gjeologjisë inxhinierike dhe hidrogjeologjisë që lidhen me strukturat hidraulike (DIGA, tunele, punishte, etj.). Instrumenti i shpimit gjeologjik në përgjithësi bazohet në hartën gjeologjike inxhinierike dhe kërkimin gjeofizik. Kryhet për kërkime të mëtejshme të gjeologjisë nëntokësore. Është ende mjeti kryesor i rilevimit gjeologjik në inxhinierinë hidroenergjetike. Eksperimenti i mekanikës në terren është gjithashtu një nga detyrat e shpimit të gjeologjisë inxhinierike.

View as