Komplete testimi

Kitet e testimit është një grup aparatesh shumëfunksionale të analizës së lëngut të shpimit të integruar. Kutia e konkluzionit është një kuti prej çeliku inoks i përbërë nga viskometer MLN-4 Marsh Funnel, YM-2 Mud Balance, ZNH-1 Sand Content Kit, ZNS-2 Presion Filter Presion të ulët dhe pjesë të tjera, të cilat mund të përdoren në mënyrë të përshtatshme dhe të besueshme, dhe lëvizni në mënyrë fleksibël dhe të sigurt.

View as