Testimi i çimentos së pusit të naftës

Haitongda është një nga prodhuesit dhe furnizuesit e testimit të çimentos së pusit të naftës në Kinë. Ne jemi specializuar në testimin e çimentos së pusit të naftës, marrjen e të dhënave etj. Përdorimi kryesor i tij është çimentimi dhe mbyllja e shtresës së jashtme dhe shtresave shkëmbore përreth, vulosja e formimit të shtresës së naftës, gazit, ujit, parandalimi i ndërhyrjeve të kryqëzuara, në mënyrë që të formohet një pus nga shtresa e naftës në tokë dhe të izolohet kanali i mirë i rrjedhës së naftës. Kërkesat themelore të çimentos së puseve të naftës janë si më poshtë: llumi i çimentos duhet të ketë rrjedhshmëri të caktuar dhe dendësi të përshtatshme gjatë pusit të injektimit; Pasi llumi i çimentos të injektohet në pus, ai duhet të ngjitet shpejt dhe të arrijë forcën përkatëse në një kohë të shkurtër.

View as