Modeli i shkallës së densitetit të lëngjeve nën presion

Densiteti është një instrument për matjen e dendësia absolute e mostrës së lëngut. Me Bilancin TRU-WATE, dendësia e një kampioni lëngu, si p.sh. llumi i çimentos, mund të matet në një kampion me vëllim fiks nën presion. Duke shtypur filxhanin e mostrës, ajri ose gazi i futur mund të zvogëlohet në një vëllim të papërfillshëm, duke siguruar kështu një matje të densitetit të llumit më afër në përputhje me densitetin e vërtetë që do të realizohet në kushtet e vrimës. Balancat e densitetit të Qingdao Hai Tong Da janë ndërtuar nga metale premium për qëndrueshmëri, saktësi dhe lehtësi në përdorim. Një kuti plastike me ndikim të lartë mbron ekuilibrin gjatë transportit dhe siguron një bazë të sigurt në pozicionin e saj të punës.

View as