Testet e kohës së trashjes

Konsistometer nën presion përfshin një rrotullues, Kupa cilindrike Slurry e pajisur me një montim të palëvizshëm me vozitje të mbyllur në një dhomë presioni të projektuar për një presion pune prej 275 MPa (40,000 psi) në një temperaturë maksimale prej 315°C (600°F). (Një pompë hidraulike që funksionon me ajër gjeneron presion në montimin e cilindrit.) Sistemi hidraulik përfshin një rezervuar, tubacione, valvola dhe filtra. Nxehtësia furnizohet në dhomë nga një ngrohës i brendshëm tubular 5000 vat i kontrolluar nga programi i sistemit automatik të kontrollit të temperaturës. Jepen termoçift për përcaktimin e temperaturave të banjës së vajit dhe llumit të çimentos. Kontrolluesi i programueshëm i temperaturës do të kontrollojë automatikisht shkallën e rritjes së temperaturës së llumit (d.m.th. gradienti i temperaturës). Kur slurri arrin temperaturën maksimale të dëshiruar, kontrolluesi do ta mbajë temperaturën e slurit në atë nivel.

View as